دبیرستان ماندگار امام صادق (ع)
قم میدان روح اله
Previous
Next
ورود به سامانه

 

 سامانه آموزشی مدرسه امام صادق (ع)

 

نام کاربری: کدملی بدون صفر

رمز عبور: شماره همراه بدون صفر (شماره ای که در مدرسه ملی ثبت شده است)